Bireyi ayrıntılı tanıma, analiz etme, bireyin karakteristik özelliklerini belirleyerek, güçlü ve zayıf yönlerini, ihtiyaç alanlarını belirleyip eğitim süreci başlatma programıdır.