Hızlı Okuma Eğitimi

hizli-okuma-kitaplari
hizli-okuma-egitimi

HIZLI OKUMA NEDİR?

Hızlı okuma, normalden daha kısa süre içinde daha çok şey okuyabilmek amacıyla yapılan bir okuma tekniğidir. Bu yönüyle hızlı okuma, kendisinden bahsedildiği zaman dinleyenlerde daima tereddütlere yol açmaktadır. Buna “Bir metni normalden daha hızlı okursak, okuduğumuzu anlayamayız.” endişesi sebep olmaktadır. Bu konudaki diğer yanlış ,hızlı okumanın üstünkörü anlamadan yapılan bir okuma şekli olduğu düşüncesidir.

Halbuki hızlı okuma bunların tamamen aksine, dikkatin ve anlama gücünün çok yüksek olduğu, zihnin son derece esnek hareket ettiği , büyük disiplin isteyen sistematik bir okuma şeklidir. Hızlı Okumanın anlamayı da arttırdığı bu uygulamalarda kanıtlanmıştır.Örnek olarak okuma hızını %100 arttıran bir okuyucunun anlama derecesinde %15’lik bir artış olduğu görülmüştür.

NİÇİN HIZLI OKUMAK GEREKİR ?

“Niçin hızlı okumaya ihtiyaç duyalım? Bu tür okumanın yararları nelerdir ?” Soruları sanırım herkesin aklından geçmektedir.

Günümüz insanı okumak konusunda mevcut kapasitesini bütünüyle kullanamamaktadır. Günlük yayınların yoğunluğu, bilim alanındaki gelişmeler, öğretim sırasında okunması gereken dökümanların her geçen gün biraz daha artması karşısında insanlar çaresiz kalmakta; hepsini okuyacak zaman bulamamaktadır.

HIZLI OKUMA ALIŞKANLIĞININ BAŞARIYA KATKISI

 • Dikkatin anlamaya yönelmesi ile kolay ve akıcı okuma sağlar.
 • Olaylar arasında hızlı ilişki kurabilme yeteneği gelişir.
 • Önceki bilgilerle yeni öğrenilen bilgilerin sentezlenmesi ile kolay anlamayı, ve kolay kavramayı sağlar.
 • Okumanın sağladığı birikimler, neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerisini geliştirir. Araştırma isteğinin doğmasına neden olur, araştırmacı kişilik gelişimine yol açar.
 • Hızlı, rahat, kolay okuma, kısa sürede ödev yapmayı ve kolay algılamayı sağlar. Kolay okuyup kolay anlama, kendine güven duygusunu geliştirir. Motivasyon sağlar.
 • Beyindeki sinir hücreleri arasında iletişimin hızlanması ile beynin gelişimini ve etkili öğrenmeyi sağlar.
 • Beyin, okuma, araştırma, düşünme, işlem yapma ve problem çözme ile zorlandıkça gelişen bir organımızdır. Böylece beynimiz, uzun yıllar genç kalacak ve üretken olacaktır.
 • Öğrencinin yorum gücünü arttırarak sınavlarda başarılı olmasını sağlar çünkü sınav sorularının % 75i, yorum ve anlam yeteneğini ölçmeye yönelik olarak hazırlanıyor.

HIZLI OKUMA ve ANLAMA BİZE NE KAZANDIRIR?
YARARLARI NELERDİR?

 • Okuma yanlışlarından kurtulup doğru okuma tekniklerini öğreniriz.
 • Beynimizi iki yönlü kullanarak zihinsel potansiyelimizi daha aktif kullanırız.
 • Mevcut okuma hızımız en az 2-3 kat artar.
 • Dikkat ve konsantrasyon becerileri ciddi oranda gelişim gösterir.
 • Okuduğumuzu anlama ve hatırlama düzeyimiz tatmin edici düzeye ulaşır.
 • Okuma ve ders çalışma, dolayısıyla öğrenme daha zevkli hale dönüşür.
 • 10-12 saatte okuduğumuz bir kitabı 2-3 saatte bitirebilir ve okumaktan daha fazla keyif alırız.
 • Göz ritmi ve görme yeteneği geliştiği için okurken gözlerimiz yorulmaz.
 • Sınavlarda sürenin yetmemesi sorunu ortadan kalkar. Tekrar etmeye yeterince zamanımız kalır.
 • Görme yeteneğiz geliştiği için bu yeteneğimizi yaşamımızın her alanında kullanabiliriz.
 • Okuduğumuz yazı ya da çalıştığımız derslerde yazının konu bütünlüğünü ve ayrıntılarını daha çabuk yakalarız.
 • Amaçlı ve süreli okuma becerilerimiz gelişir.
 • Bilinçli okuyucu oluruz. Her gün daha fazla kitap, gazete, dergi vb. yazı okuyabiliriz.
 • Zamanımızı daha verimli kullanırız.
 • Her yazının aynı amaçla okunmadığını ve aynı hızla okumanın da mantığı olmadığını kavrayarak esnek okuyucu oluruz.
 • Okunan yazının ana fikrini çabuk yakalayıp yorumlayabiliriz.
 • Okuma ile ilgili işimizi yaparken sıkılmayız, aradığımız bilgiye daha kısa zamanda ulaşabiliriz.
 • Kendimize, sosyal yaşantımıza ve diğer işlere daha fazla zaman ayırabiliriz.
 • Bilgi beyni daha çok çalıştırır ve daha aktif kılar. Beynin aktifliği da bedeni sağlıklı tutar.
 • Potansiyel yeteneklerimizi aktif hale getirmemiz, kendimize olan güvenimizi arttırır.
hizli-okuma-egitimi-2

İLKOKULLAR İÇİN OYUNLARLA HIZLI OKUMA EĞİTİMİ (ZOOM)

Okuma gibi en temel öğrenme becerisini ilkokul çağlarında alırız. Eğer konuyla ilgili tekrar bir çalışma yapılmazsa bu alışkanlık ömür boyu devam eder. Bu nedenle ilkokul çağlarında bu yeteneğin doğru ve etkili bir şekilde öğrenilmesi, kullanılması çok önemlidir.” İLKOKULLAR İÇİN OYUNLARLA HIZLI OKUMA EĞİTİMİ (ZOOM)” bu ihtiyaca cevap vermektedir. Eğitimin oyunlaştırılmış egzersizlerle yapılması, eğitimi daha eğlenceli hale getirerek çocuklar için daha verimli ve kalıcı olmasını sağlamaktadır.