Bilimin amacı, doğal olgulara mantıksal ve sistematik açıklamalar geliştirerek teoriler oluşturmak; ilke ve kavramları keşfetmektir. Bilimsel süreçlerin öğrenme ortamlarına aktarılmasıyla öğrencilerin, dünyayı anlamak için araştırmalar yapması ve bilimsel sürece doğrudan katılarak bilimsel bilginin nasıl geliştiğini anlaması hedeflenmektedir. Mühendislik, insanın istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik nesneleri, süreci ve sistemi tasarlamak için sistematik ve gelişime açık uygulamaları içermektedir. Teknoloji ise bu uygulamaları yerine getirmek için doğal dünyanın kullanılmasıdır. Ülkemizin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyoekonomik kalkınmasını ve rekabet gücünü artırmak için öğrencilerin fen ve mühendislik uygulamalarını deneyimlemeleri önem arz etmektedir. Amacımız, her yaştan bireylerin düşünerek, keşfederek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktır. Eleştirel düşünce, üretkenlik ve disiplinler arası etkileşim ile öğrendiklerini yaşantısal hâle getirmelerine yardımcı olmaktır. Amaçlarımızı gerçekleştirmek için aşağıdaki hizmetleri DERİN ZEKA ® markası altında sunmaktayız.

 • Zeka Oyunları üretimi ve satışı
 • Kurumsal hizmetler
  • Okullar
  • Zeka oyunları atölyesi
  • Bilim atölyesi
  • Robotik – kodlama
  • Maker
  • Veli katılımlı etkinlikler
 • İşyerleri
  • Personel kişisel gelişim eğitimler
  • Kurumsal gelişim ve motivasyon
  • AVM
  • Robotik – kodlama
  • Maker
  • Karagöz
  • Çocuk Şenliği ve Eğlenceli Aileli Aktiviteler
 • Derin Zeka Eğitimleri
  • Yıllık 4 – 14 yaş için Eğitimler
 • Eğitim Sektörü Eğitici eğitimleri
 • Bireysel Hizmetler
  • Bireysel Test ve Analiz Hizmetleri
  • Bireysel Danışmanlık ve eğitimler