Derin Zeka Gelişim Modeli, bireyin zeka ve tüm gelişim alanlarını kapsayan, materyal, oyun ve teknolojiyi bir arada kullanarak oluşturulan bir eğitim sistemi olup; davranış ve sorumluluk bilinci kazandıran, akademik başarıyı arttıran, dikkat, okuma, anlama ve hafıza becerilerini geliştiren geniş kapsamlı etkin eğitim modelidir.

Derin Zeka Gelişim Modeli,  “Çocuğu tanıma ve analizi”, “Sosyal aktiviteleri”, “Aile danışmanlığı”, “Sorumluluk bilinci”, “Doğa ve çevre”, “Fen deneyleri”, “Hızlı okuma” gibi birçok gelişim alanlarını içinde barındırmaktadır.

Model bireye özgüdür. Haftalık tanıma ve bireysel analiz sürecinden sonra uzmanlarımız, aile ve öğrencilerimizin onayıyla özgün program uygulanır.

Derin Zeka Atölyeleri  dikkat, üretkenlik, robotik-Kodlama, matematik, ahşap ve maker atölyeleri, sözel beceri, hafıza arttırma teknikleri ve teknoloji oyunlarından oluşmaktadır.